Toshiba Satellite® laptop

Toshiba has recently introduced the Satellite series laptop computers. With screen sizes ranging from 13.3 to 18.4 and affordable pricing there is a Toshiba Satellite® laptop for everyone. A great feature of the Satellite® series is the high capacity battery (available option) which gives you more productivity from a single charge.

Read more

Acer Aspire One Netbook

I love this time of season, because I try to mix up the products for both golfers and non-golfers. I know many people who read West Coast Golfer who are secretly shopping for themselves, but are also looking for some great items for someone special. If that special someone travels a lot or is on the road for their job, a great present for them would be the Acer Aspire One netbook. At 2.8 pounds and 1 inch thick this Acer Aspire is perfect for anyone who travels.

Read more

SimpleTech Signature Mini-USB Hard Drive

I have been writing a golf version of this column for West Coast Golfer for about a year. When you write a column like this you get a lot of high-resolution images and press material. I have an older laptop, and all this material was taking up a lot of space on my hard drive. That issue was quickly fixed with the SimpleTech Signature Mini USB Drive. When I opened up the package, my first thought was, OK this thing is pretty small, how much space will it really free up on my laptop? This mini USB hard drive holds 500 gigs!

Read more