Toshiba Satellite® laptop

Toshiba

Toshiba has recently introduced the Satellite series laptop computers.  With screen sizes ranging from 13.3 to 18.4 and affordable pricing there is a Toshiba Satellite® laptop for everyone.  A great feature of the Satellite® series is the high capacity battery (available option) which gives you more productivity from a single charge.  http://laptops.toshiba.com/laptops allows you to customize your Satellite® series laptop for your specific needs.  Of course you do not have to upgrade as the Satellite® series comes pre-loaded with tons of software and hardware features.  Well lit, easy access buttons allow you to change the audio, access Toshiba multimedia program or enable green mode for better battery life.  A built in webcam will allow you to keep in touch with friends or upload videos, DVD player, plenty of hard drive and memory makes the Satellite® series perfect for anyone on your shopping list.

Acer Aspire One Netbook

AcerI love this time of season, because I try to mix up the products for both golfers and non-golfers.  I know many people who read West Coast Golfer who are secretly shopping for themselves, but are also looking for some great items for someone special.  If that special someone travels a lot or is on the road for their job, a great present for them would be the Acer Aspire One netbook.  At 2.8 pounds and 1 inch thick this Acer Aspire is perfect for anyone who travels.  No longer do you need a big bulky laptop to give you the access to information and connection to email and the Internet that will let you stay in touch.  When it comes to performance, the Acer Aspire One is powered by the Intel® Atom processor, and has a massive 160 gig hard drive!  The 11.6 inch screen provides 720p HD video which is great for viewing documents, photos or video clips.  Of course when it comes to a laptop computer, connectivity is a must.  The Acer Aspire One has built-in wi-fi and Bluetooth adapters which connects you on-line quickly.  Available in a four different colors the Acer Aspire One laptop would be the perfect present for someone who is looking for performance and portability.  Check out the Acer Aspire One at us.acer.com.

Verbatim Speaker Keyboard

Speaker_Keyboard

If you like listening to music from your computer, check out the Verbatim Speaker Keyboard.  The Speaker Keyboard can replace your standard desktop keyboard or also works with your laptop.  No secret here the speaker keyboard has built in speakers, which gives you far better audio than your standard computer speakers.  Simply press the power button and you will be listening to your favorite music through the Verbatim Speaker Keyboard.  The keyboard is designed to work with Macs or PCs so installation is quick and easy. Verbatim manufactures everything you will need to be more productive including a wireless mouse for your laptop.  For all that Verbatim has to offer, visit them on-line at www.verbatim.com.

SimpleTech Signature Mini-USB Hard Drive

signaturemini

I have been writing a golf version of this column for West Coast Golfer for about a year. When you write a column like this you get a lot of high-resolution images and press material. I have an older laptop, and all this material was taking up a lot of space on my hard drive. That issue was quickly fixed with the SimpleTech Signature Mini USB Drive. When I opened up the package, my first thought was, OK this thing is pretty small, how much space will it really free up on my laptop? This mini USB hard drive holds 500 gigs! Simply moving all the high-resolution photos, and my iTunes music library free up almost the entire hard drive on my laptop. My laptop is running fast again, and it is extremely easy to plug in the SimpleTech Signature Mini USB Drive and access any of the files I moved to this drive. It is also a great drive to use to back-up all your important data. Not too many people utilize a back-up drive and then become devastated if they get a virus or a major hard drive crash. Dont put yourself in a position to lose all your data, be prepared by visiting www.simpletech.com.